image
image

Individuálna sekcia

Cudzie jazyky sa neustále vyvíjajú, a to nielen medzi najmladšími. Zavádzanie nových a často špecializovaných konceptov je prirodzeným procesom. Jazykový svet sa skladá zo slov a definícií, ktoré jedinečne spájajú význam s označujúcim, a z predložiek, ktoré sú základom pravidiel gramatiky a syntaxe.

Vyučovacia metóda je založená na princípe modernej jazykovej komunikácie prostredníctvom rozhovoru a používania písomných textov, zdieľaných so študentom prostredníctvom hodín Skype. Témy sú väčšinou aktuálne alebo súvisia s hlavnými dennými činnosťami. Študent sa učí štruktúry nového jazyka postupnou mentálnou stratifikáciou. Cieľ, ktorý sa má dosiahnuť, je umožniť študentovi flexibilne používať nový jazyk podľa aktuálneho stupňa prípravy a v komunikačných kontextoch, v ktorých sa nachádzajú.

INDIVIDUÁLNA SEKCIA

Študent sa učí štruktúry nového jazyka postupnou mentálnou stratifikáciou.

Každá nemčina nie je nemčina dokonalosť môžete dosiahnuť s rodenou nemčinou a profesionálom.

Kontakt

Rofanello s.r.o.
Email: j.gremm@libero.it
Tel.: +421 919 211 500