image
image

Bankový účet

Rofanello s.r.o.

Slovenská sporiteľňa
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK4909000000005163025299
Rofanello s.r.o.
Gazdovský rad 33/63
931 01 Šamorín
j.gremm@libero.it
www.rofanello.com
Tel.: +421 919 211 500
Skype: 😉 Jurgen Gremm

Každá nemčina nie je nemčina dokonalosť môžete dosiahnuť s rodenou nemčinou a profesionálom.

Kontakt

Rofanello s.r.o.
Email: j.gremm@libero.it
Tel.: +421 919 211 500